anii06.gif     อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กanii07.gif

                                                                                            

                                                                                                        new23.gif            ไม่ว่าเด็กชาติใดๆ

 

                                               สิทธิหนูมั่นคง                 ขอหนูอยู่กับพ่อแม่        cherry03.gif

                                               พร้อมดำรงชีวีได้                           เพื่อรักแท้คอยเกื้อหนุน

                                               ทะเบียนเกิดต้องมีไว้                   คนรอบข้างคอยเจือจุน

                                               ทั้งสัญชาติชื่อ-สกุล                      ให้สิทธิ์หนูได้พูดจา

 

                                   jam.gif     หนูมีสิทธิ์บอกให้รู้

                                                                           สิทธิ์ฟัง  ดูคิด  นานา

                                                                           หนูมีสิทธิ์จะคบค้า

                                                                          มีสิทธิ์รวมกลุ่มเพื่อนกัน

 

                                                 ให้หนูได้ข่าวสาร                         ความพิการใช่อุปสรรคwmelon01.gif

                                                 เพิ่มปฏิภาณทุกทุกวัน                   ปิดกั้นรักให้ท้อแท้

                                                โปรดไตร่ตรองอย่าหุนหัน                สุขภาพต้องตรวจแก้

                                                ก่อนรับหนูไว้ดูแล                        ขจัดโรคโศกพ้นภัย

 

                                                             xmas13.gif       หนูมีสิทธิ์ได้เล่าเรียน

                                                                    เร่งพากเพียรจนเติบใหญ่

                                                                     และมีสิทธิ์จะหย่อนใจ

                                                                     ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

 

                                                     แรงงานหนูอย่ากดขี่                  ล่อลวงทำสิ่งชั่วcookie01.gif

                                                     สิทธิ์หนูมีอย่าคุกคาม                 ขายเนื้อตัวหน้าบัดสี

                                                     ยาเสพติดสิ่งเลวทราม                กักขังถูกทุบตี

                                                     อย่าหลอกล่อพอกันที                 สิ่งเหล่านี้ต้องคุ้มครอง

 

                                                                  carrot03.gif          ผู้ใหญ่เขารบกัน

                                                                            ขอหนูนั้นอย่าเกี่ยวข้อง

                                                                            เด็กร้องขอให้ปรองดอง

                                                                            ร่วมคุ้มครองสิทธิ์เด็กเอย

 

 

                                                                                                    sea3.gif          sea3.gif

                                                                                                arrow44_L.gif             arrow44_R.gif